Güneş Yıllarından Önce

Güneş Yıllarından Önce

–     Ea’nın (dünya, maddi evren) yaratılışı. Iluvatar’ın yarattığı   meleksi varlıklar olan Valar ve Maiar’ın, onun yarattığı görüntüyü tamamlamak için Ea’ya inişi.

–     İlk Savaş ve Arda’nın Bozuluşu. Tulkas’ın Ea’ya girişi ve Melkor’un geri çekilişi. Arda’nın tamamlanışı.

En güçlü Vala sayılan Melkor, yaratılan dünyayı kendi düşüncelerine göre şekillendirmek isteyince Valar ile arasında çekişmeler doğar ve sonucunda İlk Savaş başlar. Kendisi yeni şeyler yaratmaktansa diğerlerinin yaptıklarını bozmayı seçen Melkor’un kötülüklerinin sonucunda ‘Arda’nın Bozuluşu’ gerçekleşir. Yani Ainur’un Müziği’nde tanımlanan kusursuz dünya (Arda), Melkor’un hırsından kaynaklanan kötülükleriyle farklı biçimlenir. Bu biçime Bozulmuş Arda (var olan dünya) adı verilir. ‘Arda tamamen şekillenmeden, dünyada daha hiçbir şey yetişmeden ya da yürümeden önce başlamış’ olan İlk Savaş sırasında hâkimiyet uzun süre Melkor’da kaldı. Ama Güçlü Tulkas’ın yardım için göklerden inişiyle Melkor kaçarak Arda’yı terk etti ve uzun süre boyunca barış hüküm sürdü.

–      Arda Baharı başlar. Valar, Lambaları yaratır ve Almaren’e  yerleşir. Tulkas, Nessa’yla evlenir.

Melkor’un kaçışıyla Valar, düzeni yeniden oluşturdu ve tohumlar ekildi. Orta Dünya’nın aydınlanması, yaşamın filizlenmesi için Illuin ve Ormal adında iki kudretli lamba yapıldı. Bitkiler ve canlılar yeşerirken Valar, yurtlarını Almaren Adası’nda kurdu. Bir bahar şöleni düzenlendi ve bu şölende Tulkas, Nessa’yla evlendi.

–      Bu şölen sırasında Valar’ın yorgunluğundan yararlanan Melkor, gizlice döner, Orta Dünya’nın kuzeyine geçerek güçlü kalesi Utumno’yu ve buzla kaplı Ered Eregrin’i (Demir Dağlar) yükseltir.

–      Melkor’un kini yüzünden yaşam bozulmaya başlayınca Valar onun döndüğünü anlar ve Melkor, karanlığı geri getirmek için Lambalar’ı yok eder. Bu saldırı sonucunda, dünya geri döndürülmeyecek zararlar görür, Arda Baharı sona erer, Almaren yıkılır ve Yavanna’nın uykusu başlar.

Yavanna’nın Uykusu : Lambalar’ın yıkılışıyla Güneş ve Ay’ın yükselişi arasındaki dönem. Orta Dünya sadece yıldızların ışığıyla aydınlanıyor, canlıların çoğu ışığın dönüşünü bekleyerek uyuyordu. Sadece (Melian’ın kudretiyle) Doriath’ta ve (Morgoth’un canavarlarının çoğaldığı) Kuzey’de yaşam vardı; ama Elfler ve Cüceler etrafta dolaşıyordu.

–      Valar, Orta Dünya’dan ayrılarak yeni yurtları olarak dünya  sınırlarının en batısındaki Aman’ı seçerler ve orasını

Melkor’dan korumak için Pelori Dağları’nı yükseltirler.

–      Valar, İki Ağaç’ı yaratır ve onların ışımasıyla İlk Gün başlar. Zamanın Sayımının başlayışı.

Valinor’un İki Ağacı : Ak Telperion ve Altın Laurelin isimli ağaçlar. Valar’ın yarattığı en görkemli şeylerden biridir. Yavanna’nın şarkısı ve Nienna’nın gözyaşlarındaki güçle yaratıldılar.

İlk Gün : İki Ağaç’ın ilk kez çiçeklenip solması.

Zamanın Sayımı : İki Ağaç’ın yaratılışla başlayan ve Ağaçların Yılları’yla hesaplanan yılların kaydedilişi.

Ağaçların Yılları : İki Ağaç’ın çiçeklenmesiyle ölçülen zaman birimleri.

Ağaçların Yılları, daha sonraki Güneş Yılları’na göre daha uzundur, ama süreleri verilmemiştir. Ne de aylara veya haftalara bölünüşleri. Gün bilinmeyen uzunlukta on iki vakitten oluşur ve ağaçların bir tam devrini içerir. Telperion’un ilk kez açmaya başladığı Açılış Vakti, İlk Gün’ün hesabına katılmaz, böylece her gün Telperion’un çiçeklenişinin 2. kademesinde başlar. Üç vakit süresinde Telperion, çiçeklenişinin zirvesine ulaşır ve 6. vaktin sonunda çiçeklenmeyi bırakır ama ışıkları havada bir süre daha kalır. Laurelin’in çiçeklenmesi 6. vaktin başlamasıyla başlar ve 9. vakitte zirvesine ulaşır, 12. vaktin sonunda parıldamasını keser. Telperion, 12. vaktin başlangıcıyla parıldamasına yeniden başlamıştır; böylece ışıklar ikinci kez birbirlerinin içine karışırlar.

–      Iluvatar’ın Çocukları’nı(Elfler ve İnsanlar) karanlıktan ve Melkor’un kötülüğünden korumak isteyen Varda, Orta Dünya’nın üzerine yeni yıldızları yerleştirir. Elfler, Ciuvienen Gölü kıyılarında uyanır. Melkor, onlara saldırılar düzenleyerek orkların ilk tohumlarını atar.

–      Orome, Elfleri keşfeder. Güçler Savaşı ve ardından Melkor’un Zincirlenişi. Büyük Yolculuk’un başlayışı. Teleriler’in kralı Elwe (Thingol), Nan Elmoth ormanında gezinirken Melian adlı bir Maia ile karşılaşır ve birbirlerine âşık olurlar.

Güçler Savaşı : Uyanan Elfleri korumak için Melkor ve Valar

arasında yapıldı. Savaşın sonucunda Utumno yıkılıp Melkor’un Zincirlenişi

gerçekleşti.

Melkor’un Zincirlenişi : Yenilen Melkor’un Angainor ile zincirlenip Mandos’un salonlarında üç çağ boyunca kalması. Bu dönem kabaca Valinor’un Doruk Dönemi’ni oluşturur.

Büyük Yolculuk : Onları korumak ve daha iyi bir yaşam sağlamak isteyen Valar’ın çağrısına uyan Elflerin (Eldar) Orome’nin rehberliğinde batıya doğru yola çıkışı. Vanyar, Noldor ve Teleri diye isimlendirilen üç Elf grubunun katıldığı yolculuk uzun yıllar boyunca sürecekti.

–      Melkor’un Zincirlenişi’nin birinci çağı. Elflerin Ayrılışı ve bir bölüm Elfin Aman’a varışı. Valinor’un Doruk Dönemi başlar. Sindar’ın Beleriand’a yerleşip gelişmesi. Bu çağın sonuna doğru Thingol ve Melian’ın kızları Luthien doğar.

Valinor’un Doruk Dönemi : Valinor’un en görkemli mutluluk dönemi. Melkor’un Zincirlenişi ve Üç Akraba’nın Eldamar’a varışıyla başlar. İki Ağaç’ın zehirlenişinin ardından Noldor isyanıyla son bulur. Üç çağa bölünür.

Elflerin Ayrılışı : Büyük Yolculuk boyunca çekilen zorluklara rağmen Üç Akraba diye adlandırılan Elf toplulukları Puslu Dağlar’ı aşarak Beleriand’a girer ve Deniz’e ulaşırlar. Ulmo’nun yardımıyla Vanyar, Noldor ve Teleriler’in bir grubu Eldamar’a ulaşır. Ama Teleriler’in büyük bölümü kaybettikleri kralları Thingol’ü aramak için Beleriand’da kalır ve onlara zaman içinde Sindar adı verilir.

–      Melkor’un Zincirlenişi’nin ikinci çağı. Cüceler Beleriand’a girer ve Ered Luin’e (Mavi Dağlar) yerleşirler. Bu çağın sonlarına doğru Thingol ve Melian, Doriath’taki gizli sarayları olan Menegroth’u inşa ederler.

–      Melkor’un Zincirlenişi’nin üçüncü çağı. Şeytani yaratıkların Orta Dünya’da harekete geçişi. Laiquendi’nin Beleriand’a girişi. Daeron’un Cirth’i keşfedişi. Feanor’un, Silmarilleri yaratışı.

Laiquendi : Denethor’un ölümünün ardından Ossiriand’da dağınık bir şekilde ve efendisiz olarak gizlenerek yaşamayı sürdüren Nandor halkından geride kalanlar. Yeşiller giyinir ve ağaç işlerinden çok iyi anlarlardı. En sevdikleri silah oktur. Yeşil Elfler de denir.

Daeron : Kral Thingol’ün ozanı ve baş ilimefendisi; Cirth’in(Rünler) tasarlayıcısı; Luthien’e aşık oldu ve ona iki kez ihanet etti.

Silmaril : “ Q: Ak-ışıltılı parlaklık‿; çoğulu Q:Silmarilli; İki Ağaç’ın yok edilmesinden önce Feanor tarafından yapılıp, onların ışığıyla doldurulan canlı mücevherler; üç tane. Varda tarafından kutsandı. Ulu Mücevherler, Üç Mücevher, Feanor’un Mücevherleri de denir.

–      Melkor’un serbest bırakılışı ve Noldor kralı Finwe’nin üvey oğulları arasına ikilik sokuşu. Böylece Feanor on iki yıl boyunca sürgüne gönderildi ve Melkor Valinor’dan kaçtı.

–      Valinor’un Kararışı; Doruk Dönemi’nin bitişi. Melkor ve Ungoliant, İki Ağaç’ı zehirleyerek öldürdüler ve Finwe’yi öldürüp Silmarilleri çaldılar.

Valinor’un Kararışı : İki Ağaç’ın zehirlenerek öldürülmesi.

Ungoliant : Dev ölümcül örümcek; Kötülük Ruhu; bir Maia.

–      Uzun Gece’nin başlayışı. Melkor ve Ungoliant arasında Lammoth’dageçen kavga. Melkor, yıkılan kalesi Angband’ı tekrar inşa etti. Silmarilleri yeniden ele geçirmek isteyen Noldor’un isyanı, Akraba kıyımı ve Mandos’un Hükmü. Melkor’un Beleriand’ı istilaya başlaması; Beleriand Savaşları’nın ilki gerçekleşti. Melian Kuşağı oluşturuldu.

Uzun Gece : İki Ağaç’ın zehirlenişiyle başlayıp Güneş ve Ay’ın ilk yükselişi arasında, Valinor’un karanlığa boğulduğu dönem.

Noldor İsyanı : Feanor’un, Valar’ın emirlerine karşı çıkarak, Silmarilleri geri almak üzere Melkor’un peşinden Beleriand’a gitmek için kendisini dinleyen Noldor halkıyla birlikte Valinor’dan ayrılışı.

Akraba Kıyımı : Noldor’un gemilerini ele geçirmek için Alqualonde’de yaşayan Teleri Elflerini katletmesi.

Mandos’un Hükmü : Mandos’un Laneti, Kuzeyin Kehaneti ve Noldor Kadersizliği diye de bilinir. Mandos’un Orta Dünya’ya geri dönen Sürgünlerin (Noldor), özellikle Feanor Hanedanı’nın başına gelecek kötülükleri bildirdiği kehanet ve Akraba kıyımı yüzünden üzerlerine yaydığı lanet.

Beleriand’ın İlk Savaşı : Orklar ve Sindar arasındaki savaş.

Melian Kuşağı : Region, Neldoreth, Nivrim ve Aelin-uial’ın bir bölümünü de kapsayan büyülü engel. Morgoth’un Orta Dünya’ya dönüşünün ardından Melian tarafından kötülüklerin Doriath’a girmesini engellemek için yaratıldı. Thingol’ün ölümünün ardından Melian’ın Deniz’in ardına gitmesiyle bozuldu. Ayakta durduğu yüzyıllar boyunca, sadece Beren ve Carcharoth (yuttuğu Silmaril’in kudretiyle) tarafından iki kez aşılabildi.

–      Feanor’un, Losgar’da gemileri yakışı. Yıldızlar Altındaki Savaş’ın başlaması ve Feanor’un katledilip Maedhros’un esir edilişi. Fingolfin, Helcaraxe’yi aştı.

Yıldızlar Altındaki Savaş : Dagor-nuin-Giliath ya da İkinci Savaş olarak da bilinir. Beleriand Savaşları’nın ikincisi. Ay’ın ilk yükselişinin kısa süre öncesinde başlayıp on gün boyunca sürdü. Melkor, kendilerini izleyen Noldor güçlerinin farkına varınca onları yok etmek için üzerlerine orkları gönderdi. Kanlı çarpışmalar Elflerin zaferiyle sonuçlandı ama Feanor öldürüldü ve Maedhros balroglar tarafından yakalandı. Savaş, orkların Angband’a kaçışı ve güneşin ilk yükselişiyle birlikte Fingolfin’in yetişmesiyle sona erecekti.

Helcaraxe : Araman ve Orta Dünya arasındaki boğaz; ayrıca Gıcırdayan Buz diye de anılır.

–      Ayın yükselişi. Uzun Gece’nin ve Yavanna’nın Uykusu’nun sonu.Arda’nın İkinci Baharı. Fingolfin, Orta Dünya’ya girdi. Ay gökyüzünde yedi kez döndü.

Arda’nın İkinci Baharı : Güneş ve Ay’ın ilk yükselişiyle, bitkilerin ve ölümlülerin, İnsanlar dahil, Yavanna’nın Uykusu’ndan uyanışı.

(Kaynak: J.R.R.Tolkien-Güç Yüzükleri’ne Dair/Altıkırkbeş Yayın)

Burada artık Güneş Yılları başlıyor:

– GY 1    Güneş Yılları başladı; Güneş’in Batı’dan yükselişi. İnsanların uyanışı. Fingolfin Mithrim’e girdi ve Orklar Angband’a kaçtı. Fingon, Maedhros’u kurtardı. Fingolfin, Noldor’un Yüce Kralı unvanını aldı. Varda, güneşin yönünü değiştirdi.

Güneş Yılları : Coranar; Güneş’in yükselmesinden sonra kullanılan zaman birimi.

Coranar : “S: güneş-devri”; Orta Dünya’daki Eldar tarafından

kullanılan,bir astronomik yıla karşılık gelen süre. Güneş Yılı da denir.

– 21    Mereth Aderthad: Yeniden Birleşme ziyafeti; Fingolfin’in Ivrin gölcükleri yakınında düzenlediği şölen.

– 51    Ulmo, Finrod ve Turgon’un rüyalarına girip gelecekteki tehlikeler hakkında onları uyarır.

Finrod, Narog Mağaraları’nı öğrenir ve Nargothrond’u inşa etmeye başlar.

– 52        Ulmo, Turgon’a üzerine Gondolin kentini kuracağı Tumladen’i gösterir.

– 60        Dagor Aglereb. Angband Kuşatması başladı.

– 70    Thingol, Akraba kıyımı yüzünden kendi halkı olan Sindar’a, Noldor’un kullandığı Quenya dilini yasaklar.

– 104   Gondolin kentinin yapımı tamamlanır.

Gondolin : “S: Saklı Kaya”; Kuşatan Dağlar tarafından çevrelenen Kral Turgon’un gizli şehri. Morgoth’un kötülüklerinden korumak için içeri giriş ve çıkış yasaklanmıştı.

– 160      Orklar Lammoth’dan geçerek Hithlum’a saldırır.

– 260      Glaurung Ard-Galen’de yenilir. Uzun Barış başlar.

– 304      Aredhel, Gondolin’den ayrılır.

– 306   Maeglin’in doğumu.

– 310      Finrod, Ossiriand’da Edain ile karşılaşır.

– 311      Beor, Finrod’un hizmetine girer.

– 330      Aredhel ve Maeglin, saklı kent Gondolin’e girer. Aredhel ve Eöl’ün ölümleri.

– 355      Beor’un ölümü.

– 365      Bereg, Eriador’a geri döner.

– 370      Haleth, Haladin’i Brethil’e getirir.

– 389      Hador’un doğumu.

– 425      Hador Hanedanı Dor-lomin’e yerleşir.

– 441      Hurin’in doğumu.

– 444      Huor’un doğumu.

– 455      Kış : Dagor Bragollach; Hador ve Fingolfin’in ölümü. Angband Kuşatması’nın ve Uzun Barış’ın bitişi. Fingon’un, Yüce Noldor Kralı oluşu.

– 457 Sauron, Beleriand’ın giriş noktalarının en önemlilerinden olan Tol Sirion’u ele geçirdi. Beleg ve Halmir, Teiglin Geçişleri’ni savundu. Hurin ve Huor, Gondolin’de bir yıl boyunca yaşadı. Yaklaşık olarak bu aralarda Doğudölleri Beleriand’a girdi.

– 460      Güz: Dorthonion’da yasadışı bir yaşam süren Barahir ve yoldaşlarının ölümü. Oğlu Beren Dorthonion’da kalarak savaşını tek başına sürdürdü.

– 462   Orklar, Hithlum’a kuzeyden ve doğudan saldırdı; Galdor’un öldürülüşü.

– 464      Kış: Beren’in Dorthonion’u terk edişi.

– 465      Yaz: Beren’in Thingol ve Melian’ın kızı Luthien’i ilk kez görüşü. Hurin oğlu Turin’in doğuşu.

466      Bahar: Luthien, Beren’in aşkına cevap verir.

Yaz: Beren, yakalanıp Menegroth’a getirilir ve Silmaril Macerası başlar.

Güz: Beren, Nargothrond’a döner.

466-8 Silmaril Macerası. Beren’e yardım eden Kral Finrod ve Draugluin’in ölümü. Tol Sirion kötülükten arındırılır ve Sauron Taur-nu-Fuin’e kaçar. Beren Morgoth’un tacından bir Silmaril keser. Kurt’un Avlanışı; Beren, Huan, Carcharoth ve Luthien’in ölümü.

– 470 Valar tarafından yeniden yaşam bahşedilen Beren ve Luthien, Tol Galen’e(Yeşil Ada) yerleşir; oğulları Dior doğar.

– 473   Feryat Yılı. Maedhros Birliği ve Nirnaeth Arnodiad; Fingon ve Huor’un ölümü, Hurin ve Gwindor’un esir düşmesi. Turin, Doriath’a gönderilir. Tuor ve Nienor doğar. Turgon, Yüce Noldor Kralı olur.

– 474   Morgoth’un orduları Falas’ı yağmalar. Cırdan, Balar’a çekilir ve Sirion Limanları’nı inşa eder.

– 482-5      Turin, Beleg’le birlikte Doriath bataklıklarında savaşır.

– 485        Turin, halkına hakaret eden Saeros’u öldürür ve Doriath’tan kaçarak bir

yasadışı haline gelir.

– 486   Beleg, Turin’i bulur. Turin ve yasadışı yoldaşları, Ufacık Cüce Mim’in evine, Amon Rudh’a yerleşir.

– 487   İki Reis diye anılan Beleg ve Turin, orklara karşı büyük başarılar kazanıp Elflerin gururu haline gelirler. Mim’in ihaneti sonucunda Amon Rudh düşer ve Turin esir alınır. Beleg ve Gwindor, Turin’i kurtarırlar; Beleg’in ölümü. Turin, Nargothrond’a gelerek Kara Kılıç adını alır.

– 490   Huor oğlu Tuor, Doğudölleri’nin reisi Lorgan tarafından esir alınır.

– 492   Tuor’un kaçışı ve Mithrim’de yasadışı bir yaşam sürüşü.

– 496   Haladin’in bozguna uğrayışı. Glaurung, Batı Beleriand’ı işgal eder; Tumhalad Savaşı ve yenilen Nargothrond’un yağmalanması. Orodreth, Gwindor ve Finduilas’ın ölümü. Turin, Glaurung tarafından tuzağa düşürülür. Tuor, Nevrast’a ve Gondolin’e ulaşır. Korkunç Kış.

– 497      Umutsuzluğa kapılan Turin, Brethil’e sığınır.

– 500      Turin, kim olduğunu bilmeden kardeşi Nienor’la evlenir.

– 501      Turin, Glaurung’u öldürür. Turin’in öldüğünü düşünen Nienor

uçurumdan atlayarak intihar eder. Turin, kendisine gerçekleri anlatan Brandir’e inanmaz, onu yalancılıkla suçlar ve karısının ölümünden sorumlu tutarak öldürür; gerçeği öğrendiğinde intihar eder.

– 502   Hurin, Morgoth tarafından Thangorodrim’den serbest bırakılır; karısı Morwen’in ölümüne şahit olur ve Nauglamir’i Thingol’e getirir.

– 503 Tuor ve Turgon’un kızı Idril evlenirler. Yaklaşık bu aralarda Hurin ölür.

– 504   Bahar: Tuor ve Idril’in oğulları Earendil’in doğumu.

– 505   Nauglamir’in değerini Silmaril ile artıran Thingol, bu işi yapan Cücelerin ihanetiyle öldürülür. İntikam isteyen Cüceler, Menegroth’u yağmalar. Beren, Nauglamir’i ve Silmaril’i Cücelerin elinden ani bir baskınla alır.

– 509   Beren ve Luthien’in ikinci ölümü. Silmaril’i geri almak isteyen Feanor Oğulları, Menegroth’u yağmalar; Thingol’ün ölümünün ardından Doriath’a gelerek kral olan Beren oğlu Dior ve karısı Nimloth öldürülür ve kızları Elwing, Silmaril’le birlikte Sirion Limanları’na kaçar.

– 511   Yaz ortası: Gondolin’in çöküşü. Ecthelion, Gothmog, Turgon, Maeglin ve Glorfindel’in ölümü. Tuor, Idril ve Earendil kaçarak Sirion Limanları’na sığınırlar. Fingon oğlu Gil-galad, Yüce Noldor Kralı olur.

– 543 Tuor denize duyduğu özlemin sonucunda karısı Idril’le beraber Batı’ya yelken açar ve bir daha onlardan hiç haber alınamaz. Earendil, halkının efendisi olur; Dior’un kızı Elwing’le evlenir ve oğulları Elrond ve Elros doğar.

Earendil, Valar’ın yardımını istemek için Vingilot adlı gemisini inşa ettirerek, Batı’ya doğru yelken açar. Silmaril’e sahip olma arzusunu yenemeyen Feanor Oğulları, bu kez de Sirion Limanları’na saldırıp yağmalarlar. Elwing ak bir kuş bedenine bürünerek Silmaril’le birlikte kaçıp Deniz’de yelken açmakta olan kocası Earendil’e ulaşır. Birlikte Valinor’a ulaşırlar ve Valar’ın yardımını isterler. Valar, isteği kabul eder ve Öfke Savaşı başlar. Ulu Savaş diye de anılan savaş Valinor ordularıyla, orklar, balroglar, kanatlı ejderler, canavarlar ve Doğudöllerinden oluşan Morgoth güçleri arasında yapıldı. Morgoth’un güçleri neredeyse tamamen yok edildi, Thangorodrim yıkıldı ve Morgoth bozguna uğradı ama Beleriand ve Orta Dünya’nın diğer kuzeybatı bölgeleri de yok olarak Belegaer’in suları tarafından işgal edildi.

Kalan iki Silmaril, Morgoth’un tacından alındı. Maedhros ve kardeşi Maglor, bu iki Silmaril’i çalarak kaçtı ama çektikleri acılar yüzünden Maglor elindekini Deniz’e, Maedhros da derin bir uçuruma attı.

– 601   Valar, Morgoth’u Dünya’nın Duvarları’nın ötesine Zamandışı Boşluk’a sürgün etti.

Ve işte böylece başlar İkinci Çağ…

(Kaynak: J.R.R.Tolkien-Güç Yüzükleri’ne Dair/Altıkırkbeş Yayın)

İkinci Çağ Tarihçesi

O günler, Orta Dünya’daki İnsanlar için karanlık yıllardı, ama Numenor’un görkemli yıllarıydı. Orta Dünya’daki olayların kayıtları çok az ve kısadır, tarihleri genellikle kesin değildir.

Bu çağın başlangıcında Yüce Elfler’in çoğu hala Orta Dünya’da yaşıyordu. Onların büyük bölümü Ered Luin’in batısındaki Lindon’a yerleşmişlerdi; ama Barad-dur’un yapılmasından önce birçok Sindar, doğuya geçmiş ve uzaklardaki ormanların içlerinde birtakım krallıklar kurmuşlardı, oralardaki halkın büyük bir bölümü Orman Elfleri’ydi. Bu krallıklardan birisi, Ulu Yeşilorman’ın kuzeyindeydi ve kralı Thranduil’di. Lindon’da Lune’un kuzeyine, sürgündeki Noldor krallarının son varisi olan Gil-galad yerleşmişti. Batı Elfleri’nin Yüce Kralı olarak kabul edilirdi. Lindon’da, Lune’un güneyine bir süre için Thingol’ün akrabası olan Celeborn yerleşmişti; onun karısı Elf kadınlarının en yücesi olan Galadriel’di. Galadriel ise, bir zamanlar Nargothrond Kralı olan ve yaşamını Barahir oğlu Beren’i korumak için feda eden, İnsanların Arkadaşı Felagund Finrod’un kız kardeşiydi.

Daha sonra Noldor’un bir bölümü Puslu Dağlar’ın batısına, Moria’nın Batı Kapısı’nın yakınlarındaki Eregion’a gitti. Çünkü Moria’da mithril’in keşfedildiğini öğrenmişlerdi. Noldor halkı güçlü zanaatkarlardı ve Cücelerle olan ilişkileri Sindar’a göre çok daha dostçaydı; ama iki halkın arasında dostluk gelişti ve Durin halkıyla Eregion’un demircileri arasında oluşan dostluk gibisi iki ırk arasında asla görülmemişti. Eregion’un Efendisi olan Celebrimbor, halkının zanaatkarlarının en görkemlisiydi ve Feanor’un soyundan geliyordu.

1  Gri Limanlar’ın kuruluşu

32  Edain, Numenor’a ulaşır

40  Birçok Cüce Ered Luin’deki eski kentlerini terk ederek Moria’ya gider ve orada çoğalırlar.

442  Tar-Minyatur Elros’un ölümü

500  Sauron yeniden Orta Dünya’da harekete geçmeye başladı.

548  Silmarien. Numenor’da doğdu.

600  Orta Dünya kıyılarında ilk Numenorean gemileri görüldü.

750  Noldor halkı tarafından Eregion kuruldu.

1000  Sauron, Numenoreanların büyüyen gücünü fark ederek korktu ve kalesini inşa edeceği ülke olarak Mordor’u seçti. Barad-dur’u inşa etmeye başladı.

1075  Tar-Ancalime, Numenor’un ilk hükümdar kraliçesi oldu.

1200  Sauron, Eldar’ı baştan çıkarmaya çalıştı. Gil-galad, onunla yakınlaşmayı reddetti; ama Eregion demircileri onun tarafına  geçti.Numenoreanlar, düzenli limanlarını inşa etmeye başladılar.

1500  Sauron’un öğrettikleriyle Elf demircileri ustalıklarının zirvesine ulaştı. Güç yüzüklerini dövmeye başladılar.

1590  Üç yüzüğün yapımı Eregion’da tamamlandı.

1600  Sauron, Orodruin’de Tek Yüzük’ü dövdü. Barad-dur’u tamamladı. Celebrimbor, Sauron’un planlarının farkına vardı.

1693  Elfler ve Sauron Savaşı başladı. Üç Yüzük gizlendi.

1695  Sauron’un güçleri Eriador’a saldırdı. Gil-galad, Elrond’u Eregion’a gönderdi.

1697  Eregion yakılıp yıkıldı. Celebrimbor’un ölümü. Moria kapıları  kapandı. Elrond, Noldor halkından geriye kalanlarla birlikte geriye çekildi ve İmladris’i kurdu.

1699  Sauron, Eriador’u istila ederek ele geçirdi.

1700  Tar-Minastir, Numenor’dan Lindon’a büyük bir donanma gönderdi. Sauron bozguna uğratıldı.

1701  Sauron, Eriador’dan atıldı. Batı ülkelerinde uzun bir süre için barış hüküm sürdü.

1800  Yaklaşık olarak bu yıllarda Numenoreanlar, kıyılardaki hükümdarlıklarını oluşturmaya başladı. Sauron, gücünü doğuya doğru kaydırdı. Numenor’un üzerine gölge çöktü.

2251  Tar-Atanamir tahta çıktı. Numenoreanlar arasında bölünmeler ve isyan başladı. Yaklaşık bu dönemde Dokuz Yüzük’ün köleleri olan Nazgul ya da Yüzüktayfları ilk kez görüldü.

2280  Umbar, Numenor’un güçlü bir kalesi haline getirildi.

2350  Pelargir inşa edildi. Numenor’lu Sadıklar’ın ana limanı haline geldi.

2899  Ar-Adunakhor, tahta çıktı.

3175  Tar-Palantir’in tövbe edişi. Numenor’da iç savaş.

3255  Altın Ar-Pharazon, tahtı ele geçirdi.

3261  Ar-Pharazon yelken açar ve Umbar’da karaya çıkar.

3262  Sauron, esir olarak Numenor’a getirildi; sonraki yıllar boyunca kralı baştan çıkarır ve Numenoreanları çürütür.

3310  Ar-Pharazon, Büyük Donanma’yı inşa etmeye başlar.

3319  Ar-Pharazon, Valinor’a saldırır. Numenor’un sulara gömülüşü. Elendil ve oğulları kaçar.

3320  Sürgündeki Krallıkların kuruluşu: Arnor ve Gondor. Taşlar paylaşılır. Sauron, Mordor’a döner.

3429  Sauron, Gondor’a saldırır. Minas Ithil’i ele geçirir ve Ak Ağaç’ı yakar. Isildur, Anduin boyunca kaçarak kuzeydeki Elendil’in yanına gider. Anarion, Minas Anor ve Osgiliath’ı savunur.

3430  İnsanlar ve Elfler arasında Son İttifak oluşturulur.

3431  Gil-galad ve Elendil, doğuya Imladris’e harekete geçerler.

3434  İttifak ordusu Puslu Dağlar’ı aşar. Dagorland Savaşı ve Sauron’un yenilgisi. Barad-dur Kuşatması başlar.

3440  Anarion katledilir.

3441  Sauron, Elendil ve Gil-galad tarafından ölümleri pahasına yere yıkılır. Isildur, Tek Yüzük’ü alır. Sauron kaçar ve Yüzüktayfları gölgelerin içine çekilir. İkinci Çağ, sona erer.

(Kaynak: J.R.R.Tolkien-Güç Yüzükleri’ne Dair/Altıkırkbeş Yayın)

Üçüncü Çağ Tarihçesi

O günler Eldar’ın sönüş yıllarıydı. Sauron uyuşmuştu ve Tek Yüzük kayıpken Üç Yüzük’ü kullanarak uzun süre huzur içinde yaşadılar; ama yeni hiçbir şey yapmadılar, geçmişin anıları içinde yaşadılar. Cüceler, hazinelerini koruyarak kendilerini derinliklere gizledi; ama kötülük yeniden harekete geçmeye başlamıştı, ejderler yeniden ortaya çıktılar ve birer birer onların hazinelerini yuttular, Cüceler gezgin bir halk haline geldi. Moria uzun süredir güvenliydi ama geniş salonları karanlık ve boş bir hale gelene dek sayıları yavaş yavaş azaldı. Diğer insanlarla karışmaya başlayan Numenoreanların bilgelikleri azaldı ve ömürleri kısaldı.

Yaklaşık olarak bin yıl geçtiğinde Ulu Yeşilorman’ın üzerine ilk gölge düştü; Istari ya da büyücüler Orta Dünya’da görülmeye başlandı. Daha sonraları haklarında şöyle konuşuldu: Onlar Uzak Batı’dan gelmişlerdi, ona karşı koyabilecek herkesi birleştirmek için Sauron’un gücüne karşı gönderilmiş elçilerdi; ama onun gücüne karşı güçle karşı koymaları ya da Elfler veya İnsanlara şiddet ve korkuyla hükmetmeye uğraşmaları yasaklanmıştı.

Asla genç olmasalar ve çok yavaş yaşlansalar da İnsanoğlu kılığına bürünmüşlerdi, bedensel ve zihinsel birçok güçlere sahiptiler. Kendilerine takılan isimleri kullanarak gerçek isimlerini nadiren açıkladılar. Onların arasında (beş kişi oldukları söylenir) Eldar’ın ‘Yetenekli Adam’ Curunir ve ‘Gri Gezgin’ Mithrandir diye isimlendirdiği, ama Kuzeyin İnsanları’nın Saruman ve Gandalf diye andığı ikisi çok kudretliydi. Curunir sık sık doğunun içlerine yolculuk yaptı ama sonunda Isengard’a yerleşti. Eldar’la en yakın dostluğu kuran Mithrandir çoğunlukla Batı’da yolculuk yapardı ama asla bir yere yerleşmeye kalkışmadı.

Üçüncü Çağ boyunca Üç Yüzük’ü kimlerin koruduğunu onlara sahip olanlar dışında bilinmiyordu. Ama sonunda anlaşıldı ki başlangıçta Yüzükler Eldar’ın en güçlü üç kişisinin ellerindeydi: Gil-galad, Galadriel ve Cırdan. Gil-galad, ölmeden önce yüzüğünü Elrond’a vermişti; Cırdan da daha sonra Mithrandir’e. Çünkü Cırdan, Orta Dünya’da yaşayan herkesten daha fazla ileri görüşlü ve derin bir kişiydi, Mithrandir’i Gri Limanlar’da karşıladı, onun nereden geldiğini ve sonunda nereye döneceğini biliyordu. “Alın bu Yüzük’ü, Efendim,” demişti; “çünkü sizin uğraşınız çok zorlu olacak; ama bu yüzük, üzerinize alacağınız yorgunluk içinde size destek olacaktır. Bu Ateş Yüzüğü’dür, bununla birlikte, belki, giderek soğuyan bir dünyadaki yürekleri yeniden tutuşturabilirsiniz. Ama ben, benim yüreğim Deniz’le birlikte ve son gemi yelken açana dek gri sahillerde yaşayacağım. Orada sizi bekliyor olacağım.”

2                           Isildur, Ak Ağaç’ın fidesini Minas Anor’a eker. Güney Krallığını Meneldil’e teslim eder. Ferah Çayırlar felaketi; Isildur ve üç oğlu katledilir.

3                           Othar, Narsil’in parçalarını Imladris’e getirir.

10                        Valandil, Arnor Kralı olur.

109                     Elrond, Celeborn kızı Celebrian ile evlenir.

130                     Elrond’un oğulları Elladan ve Elrohir’in doğumu.

241                     Elrond’un kızı Undomiel Arwen’in doğumu.

420                     Kral Ostoher, Minas Anor’u yeniden inşa eder.

490                     Doğudöllerinin ilk saldırısı.

500                     I.Romendacil, Doğudöllerini bozguna uğratır.

541                     I.Romendacil, savaşta öldürülür.

830                     Falastur, Gondor’un Gemi Kralları soyunu başlatır.

861                     Earendur’un ölümü ve Arnor krallığının bölünüşü.

933                     Gondor Kralı I.Earnil, Gondor’un bir kalesi haline dönüşmüş lan Umbar’ı geri alır.

936                     Earnil, denizde kaybolur.

1015                    Gondor Kralı Ciryandil, Umbar kuşatması sırasında katledilir.

1050                    Kral Hyarmendacil, Harad’ı fetheder. Gondor Krallığı gücünün zirvesine ulaşır. Yaklaşık o günlerde Yeşilorman’ın üzerine bir gölge düşer ve İnsanlar orasını Kasvetormanı diye anmaya başlar.  Kılayaklar’ın Eriador’a gelişiyle birlikte Periannath halkı ilk kez kayıtlara girmeye başlar.

1100                  Bilgeler (Istari ve Eldar reisleri), kötü bir gücün Dol Guldur’da yuvalandığını keşfeder. Nazgul’lardan biri olduğu düşünülür.

1149                                      Alcarin Altanatar’ın saltanatı başlar.

1150                                     Samanpostlular’ın, Eriador’a girişi. Ülkenler Kızılboynuz Geçidi’ni aşarak Egladil’e ve Dunland’a girdi.

1300                                       Şeytani varlıklar tekrar çoğalmaya başlar. Orklar Puslu Dağlar’da yuvalanır ve Cücelere saldırırlar. Nazgul, yeniden görülmeye başlar. Nazgul’un reisi kuzeye giderek Angmar’ı kurar. Periannath halkı batıya doğru göç ederler; çoğu Bree’ye yerleşir.

1356                                       Arthedain Kralı I.Argeleb, Angmar yönetimine geçen Rhudaur Krallığı’yla yaptığı savaşta katledildi. Bu dönemde Ülkenler Egladil’i terk etti, bir kısmı Yabaneller’e döndü.

1409                                       Angmar’ın Büyücü-kral’ı Arnor’u istila eder. Kral I.Arvaleg katledilir.Fornost ve Tyrn Gorthad(Höyük Yaylaları) dayanır. Amon Sul Kulesi(Fırtınabaşı) yıkılır.

1432                                       Gondor Kralı Valacar’ın ölümü; Akraba-çekişmesi, iç savaş başlar.

1437                                        İç Savaş sırasında Osgiliath kenti yıkılır ve palantir kaybolur. Eldacar Rhovanion’a kaçar; oğlu Ornendil öldürülür.

1447                                    Eldacar geri döner ve gasp edici Castamir’i yenilgiye uğratır. Erui Geçişleri Savaşı ( Lebennin’de Erui nehri üzerindeki sığlıkta Eldacar Castamir’in ordusunu bozguna uğratır, Castamir’i öldürür, asi ordusunun geri kalanı Pelargir’e kaçar).  Pelargir Kuşatması (Asiler bir yıl boyunca dayanır).

1448                                    Asiler kaçar ve Umbar’ı ele geçirirler.

1540                                  Kral Aldamir, Harad ve Umbar Korsanları’yla yaptığı bir savaşta katledildi.

1551                                        II.Hyarmendacil, Harad İnsanları’nı bozguna uğratır.

1601                                       Birçok Periannath Bree’den göç eder ve II. Argeleb tarafından Baranduin’in ardındaki topraklar onlara bağışlanır.

1630                                        Dunland’dan yukarıya çıkan Ülkenler de onlara katılır.

1634                                        Korsanlar, Pelargir’i yakıp yıkar ve Kral Minardil katledilir.

1636                    Büyük Veba, Gondor’u harab eder. Kral Telemnar ve çocukları ölür.Minas Anor’daki Ak Ağaç’ın ölümü. Veba,  kuzeye ve batıya doğru yayılır; Eriador’un büyük bölümü ıssızlaşır. Baranduin’in ötesindeki Periannath halkı yaşamayı başarır ama kayıpları büyüktür.

1640                                        Kral Tarondor, Kraliyet Sarayını Minas Anor’a götürür ve

Ak Ağaç’ın bir fidesini diker. Osgiliath yıkıntıya dönüşmeye başlar. Mordor’u gözetleme işi bırakılır.

1810                    Kral Umbardacil Telumehtar, Umbar’ı geri alır ve Korsanları

sürüp atar.

1851                    Arabasürücüleri’nin Gondor’a saldırıları başlar.

1856                    Gondor’un doğudaki toprakları kaybedilir ve II. Narmacil

savaşta ölür.

1899                    Kral Calimehtar, Dagorlad’da Arabasürücüleri’ni bozguna uğratır.

1900                    Calimehtar, Ak Kule’yi Minas Anor’da inşa eder.

1940                    Gondor ve Arnor arasındaki iletişim yeniden canlandırılır ve bir ittifak oluşturulur. Arthedain Kralı Arvedui, Gondor’lu Ondoher’in kızı Firiel ile evlenir.

1944                                        Ondoher’in savaşta ölümü. Earnil, Güney Ithilien’de düşmanı yenilgiye uğratır. Ardından Kamp Savaşı’nı (Kuzey Ithilien’de Gondor’daki zaferlerini kutlayan Arabasürücüleri’nin kampına yapılan ani baskın) kazanır ve Arabasürücüleri’ni Ölü Bataklıklar’a sürer. Arvedui, Gondor tacı üzerinde hak iddia eder.

1945                                        II.Earnil, taç giyer.

1974                                        Kuzey Krallığı’nın sonu. Büyücü-kral, Arthedain’i istila eder ve Fornost’u ele geçirir.

1975                                        Arvedui, Forechel Körfezi’nde boğulur. Anniminas ve Amon Sul’deki Taşlar(palantiri) kaybolur. Earnur, Lindon’a bir filo gönderir. Büyücü-kral, Fornost Savaşı’nda yenilgiye uğratılır ve Ettenavlaklar’a dek kovalanır. Büyücü-kral, Kuzey’de ortadan yok olur.

1976                                        Aranarth, Dunedain Reisi unvanını alır. Arnor’un aile yadigârları Elrond’un korumasına verilir.

1977                                        Frumgar, Éothéod’u (Anduin Vadisi İnsanları) kuzeye götürür ve kendi ülkelerini kurarlar.

1979                    Batak’lı Bucca, ilk Shire Reisi olur.

1980                    Büyücü-kral, Mordor’a gelir ve orada Nazgul’a katılır. Moria’da bir Balrog ortaya çıkar ve VI. Durin’i katleder.

1981                    (Durin Halkı’nın Kralı) I. Nain, Balrog tarafından katledilir. Cüceler  Moria’dan kaçar. (Balrog’un varlığı yüzünden) Lorien’li Orman Elfleri’nin çoğu güneye kaçar. Birbirlerine âşık olan Amroth ve Nimrodel kaybolurlar.

1999                                        (Durin Halkı’nın Kralı) I. Thrain, Erebor’a gelir ve orada “Dağ’ın dibinde” bir Cüce krallığı kurar.

2000                                        Nazgul, Mordor’dan dışarı çıkar ve Minas Ithil kuşatılır.

2002                    Minas Ithil’in düşüşü; orası artık Minas Morgul diye anılır. Palantir ele geçirilir.

2043                    Earnur, Gondor Kralı olur. Büyücü-kral ona meydan okur.

2050                    Meydan okuma tekrarlanır. Earnur, Morgul’a at sürer ve kaybolur. Mardil, ilk Vekilharç Hükümdar olur.

2060                                        Dol Guldur’un gücü artar. Bilgeler, onun yeniden şekillenmiş Sauron olabileceğinden şüphelenip korkuya kapılırlar.

2063                                        Gandalf, Dol Guldur’a gider. Sauron geri çekilir ve Doğu’da gizlenir. Dikkatli Huzur dönemi başlar. Nazgul, Morgul’da sessizce bekler.

2210                                        (Durin Halkı’nın Kralı) I. Thorin, Erebor’u terk eder ve kuzeye, Durin Halkı’nın geride kalanlarının çoğunun toplanmaya başladığı Gri Dağlar’a gider.

2340                                        I. Isumbras, on üçüncü Reis, Took soyunun ilki olur. Yaşlıerler, Erdiyarı’nı işgal ederler.

2460                                        Dikkatli Huzur dönemi sona erer. Sauron’un, daha da büyümüş  kudretiyle Dol Guldur’a dönüşü.

2463                                        Ak Divan kurulur. Yaklaşık bu dönemde Deagol adlı bir Ülken Tek Yüzük’ü bulur ve Smeagol tarafından öldürülür.

2470                    Smeagol-Gollum, Puslu Dağlar’da saklanır.

2475                    Gondor’a saldırılar yeniden başlar. Osgiliath, sonunda harabeye dönüşür ve taş köprüsü yıkılır.

2480                                      Orklar gizlice Puslu Dağlar’da yığınak ve kale oluşturarak  Eriador’a tüm geçişleri engellediler. Sauron yaratıklarını Moria’da toplamaya başladı.

2509                                      Lorien’e gitmek için yola çıkan Celebrian, Kızılboynuz Geçidi’nde pusuya düşürüldü ve zehirli bir yara aldı.

2510                                      Celebrian, Deniz’in ötesine geçti. Orklar ve Doğudölleri Calenardhon’u istila ettiler. Genç Eorl, Celebrant Çayırı Savaşı’nı (Balchoth ve Gondor ordusu arasında yapıldı, Gondor ordusu kuşatılmıştı ama Eorl’ün yetişmesiyle durum değişti) kazandı. Rohirrim, Calenardhon’a yerleşti.

2545                                      Eorl, Bozkır’da yapılan bir savaşta öldürüldü.

2569                                      Eorl oğlu Brego, Altın Konak’ı tamamladı.

2570                                      Brego oğlu Baldor, Yasaklanmış Kapı’dan girip kayboldu. Bu dönemde ejderler Kuzeyin derinliklerinde yeniden ortaya çıkmaya ve Cücelerin başına bela olmaya başladı.

2589                                      (Durin Halkı’nın Kralı) I. Dain, bir ejder tarafından katledildi.

2590                                      (Durin Halkı’nın Kralı) Thror, halkını Erebor’a geri getirdi. Kardeşi Gror Demir Dağlar’a gitti.

2670                                        Tobold, Güneydirhem’de “pipo otları”nı ekti.

2683                                        II. Isengrim, onuncu Reis oldu ve Büyük İyinler’in kazılmasına başlandı.

2698                                        I. Ecthelion, Minas Tirith’de Ak Kule’yi yeniden inşa ettirdi.

2740                                        Orklar yeniden Eriador’u istila etmeye başladılar.

2747                                        Bandobras Took, Kuzeydirhem’de bir ork grubunu bozguna uğrattı.

2758                                       Rohan, batıdan ve doğudan saldırıya uğrayıp istila edildi.

Gondor, Korsan filolarının saldırısına uğradı. Rohan Kralı Miğfer, Miğfer Dibi sığınağını oluşturdu. Wulf, Rohan başkenti Edoras’ı ele geçirdi.

2758-9                                  Uzun Kış. Eriador ve Rohan’da büyük acılar ve kayıplar    verildi. Gandalf, Shire halkının yardımına koştu.

2759                    Miğfer’in ölümü. Frealaf, Wulf’u bozguna uğratıp sürdü ve Yurt Kralları’nın ikinci soyu başladı. Saruman, Isengard’a yerleşti.

2770                                        Ejder Smaug, Erebor’a baskın yaptı. Vadi yıkıldı. Cüce Kralı Thror, II. Thrain ve II. Thorin’le beraber kaçtı.

2790                                        Thror, Moria’da bir ork tarafından katledildi. İntikam almak isteyen Cüceler toplanmaya başladı. Daha sonra Yaşlı Took olarak bilinen Gerontius’un doğumu.

2793                    Cüce ve Ork Savaşları başladı.

2799                    Moria’nın Doğu Kapı’sının önünde Nanduhirion (Azanulbizar) Savaşı yapıldı. Demirayak Dain, Demir Tepeler’e döndü. II. Thrain ve oğlu Thorin, doğuda gezindiler. Shire’ın ardındaki Ered Luin’in güneyine yerleştiler. (2802)

2800-64                                   Kuzey’den gelen orklar Rohan’a sorun olmaya başladılar. Aralarından biri Kral Walda’yı katletti. (2861)

2841                                        II. Thrain, Erebor’a gitmek için yola çıktı ama Sauron’un hizmetkârları tarafından izlendi.

2845                                        Cüce Thrain, Dol Guldur’da hapsedildi; Yedi Yüzük’ün  sonuncusu elinden alındı.

2850                                       Gandalf, yeniden Dol Guldur’a girdi ve oranın efendisinin Sauron olduğunu keşfetti. Sauron, bütün yüzükleri bir araya getirmişti, Tek Yüzük’e ne olduğu ve Isildur’un varisi hakkında haberler topluyordu. Gandalf, orada Thrain’i buldu ve ondan Erebor’un anahtarını aldı. Thrain, Dol Guldur’da öldü.

2851                                Ak Divan toplandı. Gandalf, Dol Guldur’a saldırılması için divanı zorladı. Saruman onun isteğini reddetti. ( Daha sonra Saruman’ın Tek Yüzük’e sahip olmayı arzuladığı anlaşılacaktı.) Saruman, Ferah Çayırlar civarında araştırma yapmaya başladı.

2852                                Gondor’lu II.Belecthor öldü. Ak Ağaç öldü ve hiçbir fidesi bulunamadı. Ölü Ağaç, öylece kalakaldı.

2885                                Sauron’un casuslarıyla harekete geçirilen Haraddim, Poros’u aşarak Gondor’a saldırdı. Gondor’un hizmetinde olan Rohan’lı Folcwine’ın oğulları katledildi.

2890                    Bilbo, Shire’da doğdu.

2901                    Ithilien’in geride kalan sakinleri Mordor’lu Urukların saldırıları sonucu bölgeyi boşalttı. Gizli sığınak Henneth Annun inşa edildi.

2907                    II. Aragorn’un annesi Gilraen’in doğuşu.

2911                    Kötü Kış. Baranduin ve diğer nehirler dondu. Eriador, kuzeyden inen Beyaz Kurtlar’ın istilasına uğradı.

2912                               Enedwaith ve Minhiriath, seller yüzünden harap oldu. Tharbad yıkıldı ve terk edildi.

2920                    Yaşlı Took’un ölümü.

2929                    Dunedain’li Arador oğlu Arathorn, Gilraen ile evlendi.

2930                    Arador, troller tarafından katledildi. II. Ecthelion oğlu II. Denethor, Minas Tirith’de doğdu.

2931                    II. Arathorn oğlu Aragorn, Mart’ın birinci günü doğdu.

2933                    II. Arathorn katledildi. Gilraen, ,Aragorn’u Imladris’e götürdü. Elrond onu evlatlığı olarak aldı ve Estel (Umut) adını verdi; soyu ondan gizlendi.

2939                   Saruman, Sauron’un hizmetkârlarının Ferah Çayırlar civarında Anduin üzerinde araştırmalar yaptığını keşfetti ve böylece Isildur’un ölümünü öğrendiğini anladı. Bundan korkuya kapıldı ama Divan’a bir şey söylemedi.

2941                   Meşekalkan Thorin ve Gandalf, Shire’da Bilbo’yu ziyarete geldiler. Bilbo, Smeagol-Gollum ile karşılaştı ve Tek Yüzük’ü buldu. Ak Divan toplandı; Saruman, Sauron’un Nehir’deki araştırmasını engellemek için Dol Guldur’a saldırıyı onayladı. Sauron, Dol Guldur’u terk etmek için planlarını çoktan hazırlamıştı. Vadi’de Beş Ordular Savaşı yapıldı. II. Thorin’in ölümü. Esgaroth’lu Ozan, Smaug’u öldürdü. Demi Tepeler’li Dain ( II. Dain), Dağın Dibindeki Kral oldu.

2942                  Bilbo, Yüzük’le Shire’a döndü. Sauron, gizlice Mordor’a

döndü.

2944                  Ozan, Vadi’yi yeniden inşa ettirdi ve Kral oldu. Gollum, Puslu Dağlar’ı terk etti ve Yüzük’ü ‘çalan’ı aramaya başladı.

2948                               Rohan Kralı Thengel oğlu Théoden doğdu.

2949                               Gandalf ve Balin, Shire’a Bilbo’yu ziyarete geldi.

2950                               Dol Amroth’lu Adrahil’in kızı Finduilas doğdu.

2951                               Sauron, kendini açıkça ortaya çıkardı ve Mordor’da güçlerini bir araya getirdi. Barad-dur’u yeniden inşa etmeye başladı. Nazgul’un üçünü Dol Guldur’u yeniden ele geçirmeleri için gönderdi. Gollum, Mordor’a yöneldi.

Elrond, “Estel”e gerçek adını ve atalarını açıkladı, ona Narsil’in parçalarını teslim etti. Lorien’den yeni dönmüş olan Arwen, Imladris’in ormanlarında Aragorn ile karşılaştı. Aragorn, Yaban’a gitti.

2953                   Ak Divan’ın son toplantısı. Yüzükler üzerine tartıştılar. Saruman, Tek Yüzük’ün Anduin üzerinden Deniz’e gittiğini keşfettiği yalanını söyledi. Saruman, Isengard’a çekildi ve orasını güçlendirdi. Kıskançlığı ve korkusu yüzünden Gandalf’ın tüm hareketlerini izlemek için casuslar gönderdi; Shire’a ilgisini öğrendi. Kısa bir süre sonra Bree ve Güneydirhem’e casuslarını gönderdi.

2954                    Kıyamet Dağı’nın alevleri yeniden yükselir. Ithilien’in son sakinleri de Anduin’i aşarak kaçar.

2956                     Aragorn, Gandalf ile karşılaşır ve dostlukları başlar.

2957–80                 Aragorn, onun maceralarına ve yolculuklarına katılır. Thorongil adıyla kimliğini gizleyerek Rohan’lı Thengel ve Gondor’lu Ecthelion’un hizmetine girer.

2968                    Frodo’nun doğuşu.

2976                    Denethor, Dol Amroth’lu Finduilas ile evlenir.

2977                    Ozan oğlu Bain, Vadi’nin Kralı olur.

2978                    Denethor oğlu Boromir’in doğuşu.

2980                    Aragorn Lorien’e girer ve orada Undomiel Arwen ile yeniden karşılaşır. Aragorn, kıza Barahir’in yüzüğünü verdi ve Cerin Amroth üzerinde birbirlerine sadakat yeminlerini içtiler. Yaklaşık olarak bu dönemde Gollum, Mordor’un sınırlarına ulaştı ve Shelob ile karşılaştı. Théoden Rohan Kralı oldu.

2983                     Denethor oğlu Faramir doğdu. Samwise’ın doğuşu. II. Ecthelion’un ölümü. II. Denethor, Gondor Vekilharcı olur.

2988                                   Finduilas’ın, genç yaşta ölümü.

2989                                   Balin, Erebor’u terk ederek Moria’ya yerleşir.

2991                     Éomund’un oğlu Éomer, Rohan’da doğar.

2994                     Balin’in öldürülmesi, Cüce kolonisi yok edilir.

2995                     Éomer’in kız kardeşi Éowyn doğdu.

3000                     Mordor’un gölgesi genişler. Saruman, Orthanc’daki palantir’i kullanmaya cesaret eder; ama Ithil Taşı’na sahip olan Sauron tarafından tuzağa düşürülür. Saruman bir haline gelir. Casusları, Shire’ın Kolcular tarafından korunduğunu bildirir.

3001                                   Bilbo’nun elveda şöleni. Gandalf, onun yüzüğünün Tek Yüzük olmasından şüphelenir. Shire üzerindeki koruma ikiye katlanır. Gandalf, Gollum’a ne olduğunu araştırır ve Aragorn’u yardıma çağırır.

3002                     Bilbo, Elrond’a konuk olur ve Yarmavadi’ye yerleşir.

3004                     Gandalf, Shire’da Frodo’yu ziyarete gelir ve sonraki dört yıl boyunca bunu aralıkla tekrarlar.

3007                                   Bain oğlu Brand, Vadi’nin Kralı olur. Gilraen’in ölümü.

3008                                   Sonbaharda Gandalf, Frodo’ya son ziyaretini yapar.

3009                                   Gandalf ve Aragorn, son sekiz yıl boyunca aralıklarla yaptıkları gibi Gollum’u yakalama işine yeniden koyulurlar. Anduin’in vadilerini, Kasvetormanı’nı ve Mordor sınırlarına dek Rhovanion’u araştırırlar. Bu dönemde Gollum, tehlikeli bir işe kalkışıp Mordor’un içlerine yönelmişti ve Sauron tarafından yakalandı. Elrond’un çağrısı üzerine Arwen, Imladris’e döner; Dağlar ve doğudaki tüm topraklar tehlikeli bir hale gelmişti.

3017                                  Serbest bırakılan Gollum, Mordor’dan ayrılır. Aragorn, onu Ölü Bataklık’ta yakalar ve Kasvetormanı’ndaki Thranduil’e götürür. Gandalf, Minas Tirith’e gider ve Isildur’un yazılarını okur.

Devamı “Yılların Öyküsü”nde.

Büyük Yıllar

Batı Ülkelerinin Kronolojisinden bir bölüm:

3018

Nisan

12 Gandalf Hobbitköy’e gelir.

Haziran

20 Sauron Osgiliath’a saldırır. Aynı sırada Thranduil’e de saldırılır ve Gollum kaçar.

Temmuz

4 Boromir Minas Tirith’ten yola çıkar.

10 Gandalf Orthanc’da hapsedilir.

Ağustos

Gollum’un izi kaybedilir. Bu sıralarda hem elfler hem de Sauron’un hizmetkârları tarafından aranmakta olduğu için, Moria’da saklandığı tahmin edilir; ama tam Batı kapısına giden yolu keşfettiği sırada, dışarı çıkamaz.

Eylül

18 Sabahın erken saatlerinde Gandalf Orthanc’dan kaçar. Kara Süvariler İsen Sığlıkları’nı geçerler.

19 Gandalf dilenci kılığında Edoras’a gelir, ama içeri alınmaz.

20 Gandalf Edoras’a girmeyi başarır. Théoden ona gitmesini söyler: “İstediğin atı al, ama yarın gün kavuşmadan gitmiş ol.”

21 Gandalf Gölgeyele ile karşılaşır, ama at onun yanına sokulmasına izin vermez. Gandalf Gölgeyele’yi kırlıklarda takip eder.

22 Kara Süvariler akşam vakti Sarn Sığlığı’na varırlar ve oradaki kolcuları püskürtürler. Gandalf Gölgeyele’yi yakalar.

23 Dört Süvari şafaktan önce Shire’a girer. Diğerleri kolcuları doğuya doğru takip eder, sonra da Yeşilyol’da nöbet tutmak üzere geri dönerler. Bir kara süvari akşam çökerken Hobbitköy’e girer. Frodo Çıkın Çıkmazı’nı terk eder. Gölgeyele’yi ehlileştiren Gandalf, Rohan’dan yola çıkar.

24 Gandalf İsen’i geçer.

26 Yaşlı Orman. Frodo Bombadil’in evine gelir.

27 Gandalf Grisel’i geçer. Bombadil’in evinde ikinci gece.

28 Hobbitler bir Höyüklü kişi tarafından tutsak edilir. Gandalf Sarn Sığlığı’na varır.

29 Frodo gece vakti Bree’ye varır. Gandalf Babalık’ı ziyaret eder.

30 Sabahın erken saatlerinde Çukurçay’a ve Bree’deki hana baskın yapılır. Frodo Bree’yi terk eder. Gandalf Çukurçay’a gelir ve gece vakti Bree’ye varır.

Ekim

1 Gandalf Bree’den ayrılır.

3 Gandalf Fırtınabaşı’nda saldırıya uğrar.

6 Fırtınabaşı dibindeki kamp yeri saldırıya uğrar. Frodo yaralanır.

9 Glorfindel Yarmavadi’den ayrılır.

11 Glorfindel Mitheithel Köprüsü’ndeki Süvariler’i kovalar.

13 Frodo Köprü’yü geçer.

18 Glorfindel alacakaranlıkta Frodo’yu bulur. Gandalf Yarmavadi’ye varır.

20 Bruinen Sığlığı’ndan kaçış.

24 Frodo iyileşir ve kendine gelir. Boromir gece vakti Yarmavadi’ye varır.

25 Elrond’un Divanı.

Aralık

25 Yüzük Kardeşliği alacakaranlıkta Yarmavadi’den ayrılır.

3019

Ocak

8 Grup Hollin’e varır.

11,12 Caradhras’da kar.

13 Sabahın erken saatlerinde kurtların saldırısı. Grup akşam üzeri Moria’nın Batı kapısına varır. Gollum Yüzük Taşıyıcısı’nı izlemeye başlar.

14 Yirmibirinci Salon’da gece.

15 Khazad-Dûm Köprüsü ve Gandalf’ın düşüşü. Grup gece geç vakit Nimrodel’e varır.

17 Grup akşam vakti Caras Galadhon’a varır.

23 Gandalf Balrog’u Zirak-zigil’in tepesine kadar izler.

25 Balrog’u devirir ve kendisi de bayılır. Gövdesi tepede kalır.

Şubat

14 Galadriel’in Aynası. Gandalf hayata döner ve trans halinde kalır.

16 Lorien’e veda. Batı kıyısında gizlenen Gollum ayrılışlarını izler.

17 Gwaihir Gandalf’ı Lorien’e getirir.

23 Kayıklar Sarn Gebir yakınlannda gece vakti saldınya uğrar.

25 Grup Argonath’ı geçer ve Parth Galen yakınında kamp kurar. Birinci İsen Geçitleri Muharebesi; Théoden oğlu Théodred öldürülür.

26 Kardeşlik’in dağılışı. Boromir ölür; borusunun sesi Minas Tirith’ ten duyulur. Meriadoc ve Peregrin tutsak düşerler. Frodo ve Samwise doğu Emyn Muil’e girerler. Aragorn akşam vakti orkların peşine düşer. Eomer ork çetesinin Emyn Muil’den inişini duyar.

27 Aragorn güneş doğarken batı yamacına varır. Eomer, Théoden ‘in emrine rağmen geceyansı Doğuağıl’dan çıkarak orkların peşine düşer.

28 Eomer orklan Fangorn Ormanı’nın hemen dışında yakalar.

29 Meriadoc ve Pippin kaçarlar ve Ağaçsakal’la karşılaşırlar. Gün doğarken Rohirrim saldınr ve orklan yok eder. Frodo Emyn Muil’den çıkar ve Gollum’la karşılaşır. Faramir, Boromir’in cenaze kayığını görür.

30 Ent Meclisi başlar. Eomer Edoras’a dönerken Aragorn’la karşılaşır.

Mart

1 Frodo şafakta Ölü Bataklıklar’ı geçmeye başlar. Ent Meclisi devam eder. Aragorn Ak Gandalf la karşılaşır. Edoras’a doğru yola çıkarlar. Faramir Minas Tirith’ten ayrılıp bir görevle İthilien’e gider.

2 Frodo Bataklıklar’ın sonuna varır. Gandalf Edoras’a varır ve Théoden ‘i iyileştirir. Rohirrim Saruman’a karşı batıya doğru at sürer, ikinci isen Geçitleri Muharebesi. Erkenbrand yenilir. Öğleden sonra Ent Meclisi sona erer. Entler yola çıkarlar ve gece vakti Isengard’a varırlar.

3 Théoden Miğfer Dibi’ne çekilir. Hornburg Savaşı başlar. Entler Isengard’ı tamamen yıkarlar.

4 Théoden ve Gandalf Miğfer Dibi’nden Isengard’a doğru yola çıkar. Frodo Morannon’un insansız Topraklar’ının kıyısındaki kırlık tepelere varır.

5 Théoden öğle vakti Isengard’a varır. Orthanc’daki Saruman’la pazarlık. Kanatlı Nazgûl Dol Baran’daki kampın üzerinden geçer. Gandalf Peregrin ile Minas Tirith’e doğru yola çıkar. Frodo Morannon önünde gizlenir ve alacakaranlıkta yola çıkar.

6 Dúnedain sabahın erken saatlerinde Aragorn’a yetişir. Théoden Homburg’dan Tapanvadi’ye doğru yola çıkar. Aragorn bir süre sonra yola çıkar.

7 Faramir Frodo’yu Henneth Annûn’a götürür. Aragorn gece vakti Dunharrow’a varır.

8 Aragorn şafak vakti Ölülerin Yolu’na çıkar; gece yansı Erech’e varır. Frodo, Henneth Annûn’dan ayrılır.

9 Gandalf Minas Tirith’e varır. Faramir, Henneth Annûn’dan ayrılır. Aragorn Erech’ten ayrılır ve Calembel’e varır. Frodo alacakaranlıkta Morgul Yolu’na ulaşır. Théoden Dunharrow’a varır. Karanlık, Mordor’dan taşmaya başlar.

10 Şafağı Olmayan Gün. Rohan’ın Toplanışı: Rohirrim Tapanvadi’den yola çıkar. Gandalf Şehir’in kapısının dışında Faramir’i kurtarır. Aragorn Ringló’yu geçer. Morannon’dan çıkan bir ordu Cair Andros’u ele geçirir ve Anórien’e geçer. Frodo Yol Kavşağı’nı geçer ve yola çıkan Morgul ordusunu görür.

11 Gollum Shelob’u ziyaret eder, ama uyuyan Frodo’yu görünce neredeyse pişman olur. Denethor Faramir’i Osgilliath’a yollar. Aragorn Linhir’e varır ve Lebennin’e geçer. Doğu Rohan, kuzeyden istilaya uğrar. Lórien’e ilk saldın.

12 Gollum Frodo’yu Shelob’un inine götürür. Faramir Geçit’e çekilir. Théoden Minrimmon eteklerinde kamp kurar. Aragorn düşmanı Pelargir’e doğru sürer. Entler Rohan’ı istila edenleri yenilgiye uğratırlar.

13 Frodo Cirith Ungol orkları tarafından yakalanır. Pelennor zaptedilir. Faramir yaralanır. Aragorn Pelargir’e varır ve donanmayı ele geçirir. Théoden Drúadan Ormanı’nda.

14 Samwise Frodo’yu Kule’de bulur. Minas Tirith kuşatılır. Vahşi İnsanlar’ın yol gösterdiği Rohirrim Gri Orman’a varır.

15 Sabahın erken saatlarinde Büyücü Kral Şehir’in Cümlekapısı’nı yıkar. Denethor kendini yakar. Horozlar öterken Rohirrim’in boru sesleri duyulur. Pelennor Savaşı. Théoden öldürülür. Aragorn, Arwen’in sancağını yükseltir. Frodo ve Samwise kaçarlar ve Morgai boyunca kuzeye doğru yola çıkarlar. Kuyutorman ağaçlan altında savaş. Thranduil, Dol Guldur güçlerini püskürtür. Lórien’e ikinci saldın.

16 Komutanlar’ın müzakeresi. Frodo Morgai’deki kampın üzerinden Hüküm Dağı’na bakar.

17 Vadi Savaşı. Kral Brand ve Kral Dáin Demirayak ölür. Cüceler ve insanlar Erebor’a sığınır ve orada kuşatılırlar. Shagrat Frodo’ nün pelerinini, zırh yeleğini ve kılıcını Barad-dûr’a getirir.

18 Batı Ordusu Minas Tirith’ten yola çıkar. Frodo Isenağzı’na varır; Durthang’dan Udûn’a gitmekte olan orklar onlara yetişir.

19 Batı Ordusu Morgul vadisine varır. Frodo ve Samwise kaçarak Barad-dûr yoluna koyulurlar.

22 Şer gecesi. Frodo ve Samwise yoldan ayrılıp güneye, Hüküm Dağı’na dönerler. Lórien’e üçüncü saldın.

23 Batı Ordusu İthilien’den çıkar. Aragorn yüreksizleri geri yollar. Frodo ve Samwise silahlarını ve malzemelerini atarlar.

24 Frodo ve Samwise Hüküm Dağı’nın eteklerine son yolculuklarını yaparlar. Ordu Morannon’un insansız Topraklar’ında kamp kurar.

25 Ordu kırık tepelerde kuşatılır. Frodo ve Samwise Sammath Naur’a varırlar. Gollum Yüzük’ü kapar ve Kıyamet Çatlağı’na düşer. Barad-dûr’un çöküşü ve Sauron’un sonu.

Kara Kule’nin çöküşü ve Sauron’un gölgeler içine kaçışıyla ona karşı savaşanların tamamının yüreği ferahlar; ama hizmetkârlarıyla yoldaşlarının üzerine büyük bir korku ve umutsuzluk çöker. Lorien, Dol Guldur’dan üç kez saldırıya uğramıştı, ama o diyardaki elf halkının yiğitliklerinin yanında o topraklara yerleşmiş olan güç o kadar uluydu ki yenilmediler, ancak Sauron’un kendisi bu saldırılarda yoktu. Sınırlardaki güzelim ormanların, keder verici büyük zararlara uğramasına rağmen saldırılar geri püskürtüldü ve Gölge geçtiğinde Celeborn öne çıkarak sayısız tekneyle Lorien ordusunu Anduin’den geçirdi. Dol Guldur’u ele geçirdiler. Galadriel kalenin duvarlarını yıktı, zindanlarını açtı ve orman temizlendi.

Kuzeyde de savaş ve kötülük vardı. Thranduil’in ülkesi istila edilmişti, yangınların yıkımları arasında ve ağaçların altında uzun bir savaş sürüyordu; ama sonunda Thranduil zafere ulaştı. Elflerin Yeni yıl gününde Celeborn ile Thranduil, ormanın ortasında karşılaştılar ve Kasvetormanı’nı Yeşilyapraklar Ormanı, Eryn Lasgalen diye yeniden isimlendirdiler. Thranduil, ormanın içinde dağların yükseldiği yerlere kadar bütün kuzey bölümünü kendi topraklarına katar; Celeborn da, ormanın aşağısında kalan bütün güney bölümünü alır ve orasını Doğu Lorien olarak isimlendirir; onların arasındaki geniş ormanlık bölge Kocaoğlanlar’a ve Ormancılar’a verilir. Ama Galadriel’in ayrılışının ardından birkaç yıl ülkesinde yaşayan Celeborn yorgunluğunun giderek artması üzerine Imladris’e giderek orada Elrond’un oğullarıyla yaşayacaktı. Yeşilorman’da elfler sorunsuz bir şekilde yaşadılar ama Lorien’de eski halktan sadece birkaç kişi, kederli bir şekilde yaşıyordu ve artık Caras Galadhon’da ışık ya da şarkı yoktu.

Aynı dönemde Minas Tirith büyük ordular tarafından kuşatılmıştı ve Sauron’un yandaşlarından oluşan bir ordu, Carnen Nehri’ni geçerek Kral Brand’ın sınırlarını aşmış ve Brand, Vadi’ye geri çekilmişti. Orada Erebor Cüceleri’nden yardım aldı, Dağın eteklerinde büyük bir savaş yapıldı (Vadi Savaşı). Üç gün boyunca süren savaşın sonunda Kral Brand ile Kral Demirayak Dain katledilmiş, Doğudölleri zafer kazanmıştı. Ama Kapı’yı aşamadılar; Erebor’a sığınan birçok Cüce ve İnsan, orada kuşatma altına alınmıştı.

Güneydeki büyük zaferlerin haberleri ulaştığında, Sauron’un kuzey ordusu büyük bir korkuya kapıldı; kuşatılanlar saldırıp orduyu bozguna uğrattı, hayatta kalanlar Doğu’ya kaçtı ve Vadi bir daha sorun yaşamadı. Ardından Brand’ın oğlu II. Ozan Vadi’nin Kralı oldu, Dain’in oğlu Taşmiğfer III. Thorin de Dağın Dibindeki Kral oldu. Elçilerini Kral Elessar’ın taç giyme törenine gönderdiler ve krallıkları, Gondor’la dostluk içinde, orada yaşadıkları sürece ayakta kaldı; Batı’nın Kralı’nın tacı ve koruması altında yaşadılar.

(Kaynak: J.R.R.Tolkien-Güç Yüzükleri’ne Dair/Altıkırkbeş Yayın)

Barad-Dûr’ Çöküşünden Üçüncü Çağın Bitimine Kadar Başlıca Günler

3019

Shire Takvimiyle 1419 (Ay ve Günler Shire Takvimiyle Verilmiştir)

Mart

27 Bard II ve Thorin III Taşmiğfer, düşmanı Vadi’den sürerler.

28 Celeborn Anduin’i geçer. Dol Guldur’un imhasına başlanır.

Nisan

6 Celeborn ile Thranduil’in buluşması.

8 Yüzük Taşıyıcıları Cormallen Çayırı’nda onurlandırılır.

Mayıs

1 Kral Elessar’ın taç giymesi; Elrond ve Arwen Yarmavadi’den yola çıkarlar.

8 Eomer ve Eowyn, Elrond’un oğullarıyla birlikte Rohan’dan ayrılırlar.

20 Elrond ve Arwen, Lórien’e gelirler.

27 Arwen tören alayıyla birlikte Lórien’den ayrılır.

Haziran

14 Elrond’un oğullan Arwen’in tören alayını karşılayıp Arwen’i Edoras’a getirir.

16 Gondor’a doğru yola çıkarlar.

25 Kral Elessar Ak Ağaç’ın bir fidanını bulur.

1. Esnek Yılortası Günü (Shire hesabında aylar 30 gün olduğu için, artan beş günün üçü haziranla temmuz arasına, ikisi de eski yıl ile yeni yıl arasına yerleştirilir, bu günler hiçbir aya dahil edilmezdi. Haziran ve temmuz arasındaki günlere Esnekgünler adı verilirdi. Bu hesapla, l Esnek, 30 Hazirandan sonraki gün oluyor)

Arwen, Şehir’e varır, Elessar ve Arwen’in düğünü.

Temmuz

18 Eomer Minas Tirith’e döner

19 Kral Théoden’in cenaze alayı yola çıkar.

Ağustos

1 Cenaze alayı Edoras’a varır.

10 Kral Théoden’in cenazesi.

14 Konuklar Kral Eomer’den izin alıp ayrılır.

18 Miğfer Dibi’ne varırlar.

22 Isengard’a varırlar; gün batımında Batı’nın Kralı’ndan ayrılırlar.

28 Yolda Saruman’a rastlarlar. Saruman yönünü Shire’a çevirir.

Eylül

6 Moria Dağlan’nın önünde dururlar.

13 Celeborn ve Galadriel ayrılırlar; diğerleri Yarmavadi’ye doğru yola çıkar.

21 Yarmavadi’ye varırlar.

22 Bilbo’nun yüz yirmi dokuzuncu yaşgünü. Saruman Shire’a gelir.

Ekim

5 Gandalf ve hobbitler Yarmavadi’den ayrılır.

6 Bruinen Sığlığı’ndan geçerler. Frodo acının geri döndüğünü ilk kez hisseder.

28 Akşamüstü Bree’ye varırlar.

30 Bree’den ayrılırlar. “Yolcular” karanlıkta Brendibadesi Köprüsü’ne varır.

Kasım

1 Frogmorton’da tutuklanırlar.

2 Subaşı’na varıp Shire halkını ayaklandırırlar.

3 Subaşı Savaşı ve Saruman’ın sonu. Yüzük Savaşı’nın sonu.

3020

Shire Takvimiyle 1420: Büyük Bolluk Yılı

Mart

13 Frodo, Shelob tarafından zehirlenmesinin yıldönümünde hastalanır.

Nisan

6 Parti alanında mallorn çiçekleri.

Mayıs

1 Frodo, Gül ile evlenir.

Yılortası Günü Frodo Belediye Başkanlığından ayrılır. Yerine Will Nebzeayak gelir.

Eylül

22 Bilbo’nun yüz otuzuncu yaşgünü.

Ekim

6 Frodo yeniden hastalanır.

3021

Shire Takvimiyle 1421: Üçüncü Çağ’ın Son Yılı

Mart

13 Frodo yeniden hastalanır.

25 Samwise’m kızı Zarif Elanor’un (Elanor güzelliğinden dolayı “Zarif adıyla anılırdı; çoğu kişi onun bir hobbitten ziyade bir elf kızına benzediğini söylerdi. Altın rengi saçlıydı, ki bu Shire’da pek az görülen bir şeydir; ama Samwıse’ın diğer iki kızı da altın saçlıydı, tıpkı o sıralarda doğan birçok çocuk gibi.) doğumu. Bu gün Gondor hesabıyla Dördüncü Çağ başlar.

Eylül

21 Frodo ve Samwise Hobbitköy’den ayrılırlar.

22 Ormanlık Uç’ta Yüzük Koruyucularının Son Yolculuğu’na katılırlar.

29 Gri Limanlar’a varırlar. Frodo ve Bilbo, Üç Yüzük Koruyucusu ile birlikte denize açılırlar. Üçüncü Çağ’ın sonu.

Ekim

6 Sam Çıkın Çıkmazı’na döner.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s